160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ ДИРЕКТОРИТЕ - ЛЮДМИЛА БОЗУКОВА (1986-1992 г.) и ВАСКА АНТОВА (1994-2002 г.)

Директорът Людмила Бозукова и заместник-директорът Мария Иванова ръководят един работещ и утвърден творчески колектив от 32 учители и 13 възпитатели, които обучават 834 ученици от І до VІІ клас.

През учебната 1986-1987 г. училището е БАЗОВО по „Внедряване на новото учебно съдържание в VІ клас“.

Базови учители са: Васка Антова, Цанка Георгиева - по математика, Мария Петрова – по биология, Стефка Дочева – по музика, Стефка Събчева – по физическо възпитание и спорт, Коля Турданова – в начален курс по математика.

С голямо майсторство и висок професионализъм  изнасят открити уроци пред учителите от Казанлъшкия район.

Педагогическият опит учителите обобщават в доклади и  активно участват в педагогически четения и научни конференции през 1987 г.,1988 г., 1989 г.

За повишаване качеството на учебния процес е открита компютърна зала с 10 компютъра Правец 8М, подарени от  Министъра на културата, науката и просветата.

При управлението на директора ДИМИТЪР КАРАДИМОВ и заместник-директора ХРИСТО АНГЕЛОВ (от 1992 г. до 1994 г.) се създава първото в града Неделно училище към храма „Света Троица“.

Заслугата е на Лилия Димитрова - учител и общественик и младия свещеник Петко Мотев.

Училището е открито на  21. ХІ. 1993 г. в деня на християнския празник на семейството „Въведение Богородично“ с личната благословия на  Старозагорския митрополит Панкратий.  

В продължение на 5 години учениците се учат на християнските ценности и традиции, запознават се със съдържанието и обичаите на християнските празници.

Повечето ученици се набират от училище „Паисий Хилендарски“. Сред тях е и Огнян Казанджиев, който навлиза в тайнството на църковното служене като и подякон.

През 2016 г. става митрополит  на Старозагорската епархия с духовното име Киприан.

 

ДИРЕКТОР ВАСКА АНТОВА (1994-2002 г.)

Новият директор за първи път е назначен след спечелен  конкурс през месец юли 1994 г. и работи във време на преход и смяна на политическата система на управление след 10 ноември 1989 г.

Новото ръководство започва управлението на 37 учители и 13 служители, грижещи се за образованието и възпитанието на 536 ученици.

Прекратява се приемът на професионалната паралелка, като нецелесъобразно за повишаване успехите на училището.

През учебната 1995-1996 г. 10 паралелки от ЕСПУ „Екзарх Антим І“ са преместени в училище с решение на Община Казанлък, поради отстъпване на част от сградата на Колежа по икономика в града, но се обучават само една година.

По идея на директора се учредява  награда  на името на Отец Паисий с паричен еквивалент 500 лв., осъществена с финансова подкрепата  на Банка „Славяни”АД.

Първият носител на наградата „Паисий” е Нина Велчева – получава я на 15 юни 1995 г. на тържество за  завършване основно образование на осмокласниците.

 „Не мога да кажа, че съм я очаквала,

но направих всичко възможно да я заслужа,

 ...Много приятно е да получаваш награди,

но всичко е резултат на дългогодишен труд”.

в. „Искра“, Казанлък, бр.46, 1996 г., с.5

За 140-годишния юбилей на училището са създадени символи – химн, училищен вестник „Училищно звънче“, девиз „Учението прави човека“. Създава се вокална група „Камбани“ с ръководител Милена Симеонова, която дебютира на концерта.

 На тържествения концерт директорът Васка Антова за първи път връчва  Почетната награда „Паисий“ на учителите Мария Петрова и Радка Йорданова за високи постижения в професионалната и творческа дългогодишна работа.

Важно събитие в историята на училището е допълване името на училището. С решение на Педагогическия съвет от 15.ХІІ.2003 г. и Заповед РД-14-51/28.V.2004 г. на Министъра на образованието и науката е преименувано в „Свети Паисий Хилендарски“.

Училището продължава да играе важна роля в града, въпреки превратностите на новото време. То достойно съхранява традициите и ги доразвива.