160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - 10 ГОДИНИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА ИРИНА ВЪЛКОВА (1975-1986 г.)

 • Училището се радва на все по-голям брой ученици:

          27 паралелки с 900 ученици през учебната 1978-1979 г.

 • През декември 1979 г. дългоочакваното парно отопление става реалност.
 • От учебната 1976-1977 г. училището става БАЗОВО към отдел „Народна просвета“ - гр. Ст. Загора по внедряване на новото учебно съдържание в ІV-VІІІ клас в ЕСПУ.
 • В продължение на 4 години базови учители са Тошка Христова - по български език, Донка Ничева - по руски език, Цанка Георгиева по математика, Димитър Ценков (заместник-директор) — по  физика, Станка Христова – родинознание, Мария Петрова-биология, Недялка Дянкова-химия, Геновева Василева –география, Мария Чернева-история, Кръстина Иванова-математика, Стефан Палазов-изобразително изкуство, Велико  Маринов-трудово обучение. 
 • За 4 години са изнесени повече от 100 открити урока пред инспектори и учители от цяла Южна България. Уроците получават висока оценка от експертите от Стара Загора.
 • От учебната 1981-1982 г. училището е определено отново за базово по приложение на новата програма в І клас за Казанлъшката селищна система, за две години. Като базови учители работят: Коля Турданова, Захаринка Христова, Динка Мирчева, Славка Димова, Венка Яцева, Радка Йорданова, Тонка Павлова, Иванка Маргаритова и Бойка Дякова (Арнаудова). 
 • За първа година в училището започват да се обучават шестгодишни първокласници. Обзаведена е спалня за малките ученици в приземния етаж.
 • По случай Деня на славянската писменост – 24 май за упорития труд и прилагане на различни подходи на работа първи в колектива са наградени от МНП с новите звания трима учители.
 • На ІХ-те и Х-те национални педагогически четения с доклади участват 8 учители, като 5 са удостоени със значки за „Педагогическо майсторство“.
 • НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ „ОРХИДЕЯ“ - ГОРДОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 • Под ръководството на Мария Петрова, учител по биология извършват богата изследователска дейност по темата „Вековни дървета в Старозагорския окръг“, откриват единственото находище в Старозагорски окръг на растението „Двурога орхидея“, край село Голямо Дряново, което и дава името на експедицията.
 • Четири нови обекта са защитени на територията на казанлъшката селищна система липа, кестен, тист и вековен бряст.
 • Заснемат филм „Спътници на вековете”.
 • Построяват чешма „Орхидея”, изработват светлинно табло.
 • ГРУПАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕСНИ – ДРУГАТА ГОРДОСТ НА УЧИЛИЩЕТО
 • Носител на званието „Първенец“ седем години, от 1976 до 1982 г., на прегледите на фестивала на художествената самодейност.
 • На VІ-я Републикански преглед на художествената самодейност през 1983 г. групата за политически песни е удостоена със званието „Лауреат на VІ-я Републикански фестивал и е носител на бронзов медал.

125-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА 10.ХІІ.1983 Г. Е ГОЛЯМ И ДЪЛГООЧАКВАН ПРАЗНИК!

В резултат на извършена двугодишна изследователска дейност на Геновева Василева с учениците от VІІ б клас е установено, че в училище са обучавани личности, заемащи видно място в обществения и културния живот на страна – н. а. Любомир Кабакчиев, н. а. Стефан Гецов, оперния артист Видин Даскалов и др