160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Бюджет и касови отчети

Прикачени документи

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2024 г.
Бюджет 2024 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.12.2023 г.
Бюджет 2023 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.09.2023 г.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2023 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.03.2023 г.
Отчет касово изпълнение към 31.12.2022 г.
Отчет касово изпълнение към 30.09.2022 г.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2022 г.
Отчет касово изпълнение към 31.03.2022 г.
Бюджет 2022 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.12. 2021г.
Отчет за касово изпълнение към 30.09.2021г.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2021г.
Отчет за касово изпълнение към 31.03.2021г.
Бюджет 2021г.
Отчет за касово изпълнение към 31.12. 2020г.
Отчет на бюджет към 30.09.2020г.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2020г
Отчет за касово изпълнение към 31.03. 2020г.
Утвърден бюджет 2020г.
Отчет за касово изпълнение към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2019 г.
Отчет за касово изпълнение към 31.03.2019 г.
Утвърден бюджет 2019г.