160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Ученически съвет

Цели и задачи на Ученическия съвет през учебната 2022/2023 година

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред ръководството на ОУ "Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък и Педагогическия съвет. Ученическият съвет има четири основни задачи:

  1. Защита на правата на учащите в ОУ "Св.Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък в съответствие с Правилника за дейността на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.
  2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на ОУ "Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
  3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.
  4. Представляване на учениците пред други институции.

Ръководство:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николета Стоянова Шентова, 7б клас

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Мирославов Чочев, 4а клас

СЕКРЕТАР: Антония Иванова Узунова, 6б клас

Членове:

Богомил Виделинов Дончев - 1а клас

Ивелина Тодорова Петрова - 1б клас

Симона Златева Стойнова - 1в клас

Христиана Тихомирова Джигова - 2а клас

Василена Иванова Василева - 2б клас

Кристиян Божидаров Кръстев - 3а клас

Стеляна Петкова Черкезова - 3б клас

Микаела Пламенова Желева - 4б клас

Дария Руменова Русева - 5а клас

Мануела Радкова Радованова - 5б клас

Теодосий Асенов Горанов - 6а клас

Пламен Петков Петков - 6в клас

Пламен Пламен Григоров - 7а клас