160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Ученически съвет

Цели и задачи на Ученическия съвет през учебната 2023/2024 година

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред ръководството на ОУ "Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък и Педагогическия съвет. Ученическият съвет има четири основни задачи:

  1. Защита на правата на учащите в ОУ "Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък в съответствие с Правилника за дейността на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.
  2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на ОУ "Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък
  3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.
  4. Представляване на учениците пред други институции.

Ръководство:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даная Христова Димова, 7б клас

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даная Стоянова, 5а клас

СЕКРЕТАР: Дария Руменова Русева, 6а клас

Членове:

Михаела Александрова Караджова - 1а клас

Алекс Станиславов Байков - 1б клас

Богомил Виделинов Дончев - 2а клас

Лъчезар Атанасов Атанасов - 2б клас

Симона Златева Стойнова - 2в клас

Ева Ивелинова Василева - 3а клас

Магдалена Иванова Иванова - 3б клас

Кристиян Божидаров Кръстев - 4а клас

Стеляна Петкова Черкезова - 4б клас

Белослава Лидиева Параскова - 5б клас

Десислава Христова Дечева - 6б клас

Мартин Веселинов Дечков - 7а клас

Кристиян Стефанов Орозов - 7в клас