160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Ред и условия за продължаване на обучението

 

          РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

           В ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

 

 

С настоящите ред и условия се дава възможност на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с  цел придобиване на основно образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение.

 

  1. Лицето, което желае да продължи образованието си подава Заявление до директора по образец в деловодството на училището или по пощата  info-2400273@edu.mon.bg          Заявление за продължаване на образование
  2. Консултанска комисия, назначена със заповед РД11-116/12.11.2021 г. на директора на училището разглежда в срок от пет работни дни документите на лицето.
  3. Въпроси и отговори относно възможностите, които предлага училището за продължаване на образованието си, може да зададете на нашата електронна поща или на тел: 043162065
  4. Консултантската комисия уведомява лицето чрез писмо или телефонен разговор за решението, за възможността/невъзможността да продължи образованието си в училище.