160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Занимания по интереси

  За поредна година в ОУ "Свети Паисий Хилендарски" се организират и провеждат "Занимания по интереси". Учениците от първи до седми клас имат възможността да се включат в следните групи: "Забавна математика" с ръководител Милена Дончева, "Математика без край" с ръководител Костадинка Тодорова," Клуб по шах" с ръководител Димитър Пашев," Климатът и аз" с ръководител Рада Димитрова, "Клуб за развитие на дигиталните компетентности" с ръководител Борислава Минчева.

   Тази година за първи път се сформира група за първи клас - "Математика без край", в която учениците с голям ентусиазъм решават задачи от различен характер и оцветяват математически мандали. Остроумните и забавни подходи, обхващащи различните сфери на математиката, стимулират любопитството на малките откриватели и креативното им мислене, което води до по-голяма увереност в себе си. 

   Под формата на забавно- игрови практически занимания в клуба "Забавна математика" учениците от 4 клас също надграждат знанията си по учебното съдържание. Разкриването на увлекателната страна на математиката засилва интереса към предмета. Децата се мотивират да бъдат изобретателни в мисленето си и се научават да го прилагат в различни ситуации. 

   Чрез проекта "Климатът и аз" учениците от 7 клас затвърждават знанията си по климатичните промени, коментират ролята на човек в нарушаването на естествените процеси в природата и търсят варианти за разумното използване на енергията. Провеждат се лабораторни занятия с изследователски характер, изработват се постери, проучват се факти, документи и се дискутират различни гледни точки. Целогодишно учениците минават по класните стаи и измерват температурата на въздуха, степента на влажност, както и енергийното потребление.

    Магията на технологиите в "Клуб за развитие на дигиталните компетентности" дава възможност на учениците да представят своите способности и идеи по по-интересен и художествен начин. Създават се интегрирани документи, таблични данни, обработват се презентации и изображения, които насърчават творческите способности, както и желанието за работа в екип.

    С интерес и вълнение се подготвят театрални постановки в групата по "Театрално изкуство на английски език" в трети, четвърти и пети клас. Учениците усърдно работят по предстоящото Коледно представление, като едновременно с това усъвършенстват по забавен начин компетентностите си по английски език посредством езика на театралното изкуство. 

   Голям интерес сред учениците представлява клубът по "Шахмат", в който са включени учениците от четвъртите класове. Спортът става все по- популярен сред младите хора и допринася за развитието на логическото мислене. 

   Допълнителните занимания по интереси, съчетани с разнообразни интерактивни дейности, дават възможност на учениците да развият, затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията, усвоени в часовете по отделните предмети. Стимулира се желанието им за творческа изява, насърчават се иновациите и креативното мислене. 

   

"Забавна математика" - IV"а" клас с ръководител Милена Дончева

 IMG_20201113_124225 IMG_20201113_124155

 

 

 

"Математика без край" - I"а" клас  с ръководител Костадинка Тодорова

 IMG_20201113_115924 IMG_20201113_120307

 IMG_20201113_120006 IMG_20201113_120336

 

 

"Климатът и аз" - VII "а","б" клас с ръководител Рада Димитрова

  IMG_20201112_141655  IMG_20201112_141703

  IMG_20201112_141731  IMG_20201112_141621

 

"Клуб за развитие на дигиталните компетентности" - VII "а","б" клас с ръководител Борислава Минчева

  IMG_20201111_133654  IMG_20201111_133711

 

"Клуб по шах" - IV "а","б" клас с ръководител Димитър Пашев

(предстои актуализация на снимките)