160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Занимания по интереси

   През учебната 2023/2024 година учениците имат възможността да се включат в следните групи: Клуб "Ментална аритметика" с ръководител Милена Дончева, Клуб "Забавна математика" за ученици от втори и трети класове с ръководител Костадинка Тодорова, Клуб "Приложна математика за 7 клас" с ръководител Слава Кискинова, "Клуб по шахмат" с ръководител Сергей Малай, Клуб "Климатът и аз" с ръководител Радка Димитрова, "Клуб за развитие на дигиталните компетентности" с ръководител Деница Дохчева, Клуб "Спортен дух" с ръководител Николай Богданов и Клуб "Художествено слово" с ръководител Николай Господинов.

   В клубовете с насоченост математика учениците с голям ентусиазъм решават задачи от различен характер. Остроумните и забавни подходи, обхващащи различните сфери на математиката, стимулират любопитството на малките откриватели и креативното им мислене, което води до по-голяма увереност в себе си. Надграждат знанията си по учебното съдържание. Разкриването на увлекателната страна на математиката засилва интереса към предмета. Децата се мотивират да бъдат изобретателни в мисленето си и се научават да го прилагат в различни ситуации. 

   Чрез клуба "Климатът и аз" учениците от 7 клас затвърждават знанията си по климатичните промени, коментират ролята на човек в нарушаването на естествените процеси в природата и търсят варианти за разумното използване на енергията. Провеждат се лабораторни занятия с изследователски характер, изработват се постери, проучват се факти, документи и се дискутират различни гледни точки. 

    Магията на технологиите в "Клуб за развитие на дигиталните компетентности" дава възможност на учениците да представят своите способности и идеи по по-интересен и художествен начин. Създават се интегрирани документи, таблични данни, обработват се презентации и изображения, които насърчават творческите способности, както и желанието за работа в екип.

   Голям интерес сред учениците представлява клубът по Шахмат. Спортът става все по-популярен сред младите хора и допринася за развитието на логическото мислене. 

   В клуб "Спортен дух" учениците под ръководството на Николай Богданов (първият треньор на европейския и вицеевропейския шампиони по таекуондо Христо Богданов и Любомир Богданов) се учат на дисциплина, изграждат добра физическа подготовка и психика на победители. 

   Допълнителните занимания по интереси, съчетани с разнообразни интерактивни дейности, дават възможност на учениците да развият, затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията, усвоени в часовете по отделните предмети. Стимулира се желанието им за творческа изява, насърчават се иновациите и креативното мислене.