160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Достъп до информация и лични данни

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

адрес: 6100 гр. Казанлък, ул. „Проф. Петко Стайнов“ 27 А

е-mail: info-2400273@edu.mon.bg

телефон: ЗАС Петя Трифонова - 0878 977 134, 043162065

Работно време:  от понеделник до петък   от 8.00 ч. до 17.00 ч.