160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Материална база

Учебните кабинети са основно ремонтирани и оборудвани със съвременна техника. Във всяка класна стая и кабинет има мултимедия и лаптоп, свързан с интернет и възможност за ползване онлайн електронните ресурси на издателствата.

Училището разполага с компютърен кабинет с нови компютри, мултимедия и копирна техника. В часовете за отдих и занимания по интереси децата използват добре обзаведената игротека.

Физкултурният салон е ремонтиран, добре изолиран и подреден със съвременни уреди за провеждане на занятия. Ученическият стол е модерно обзаведен и всеки ден предлага топла храна на учениците.

Обособен е и специализиран кабинет, свързан с подкрепата за личностно развитие със специалисти ресурсен учител, психолог и логопед.

Санитарните възли са обновени и отговарят на всички хигиенни изисквания.