160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Участия в областни олимпиади

РЕЗУЛТАТИ

ОТ УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИ  ОЛИМПИАДИ

І.  ПО  БЕЛ

  • ПРОВЕДЕН В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ –Ст. Загора ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ 1 – 5 И 6 КЛАС И ПРОТОКОЛ 2 – 7-12 КЛАС

1

Ана-Мария Антонова Тенева

От мах- 29 т.за областта

21,5

2

   Елица Петрова Кирова

 

23

3

Кейти Ахмед Муслу

От мах – 27,5 за областта

20

4

Александрина Койчева Иванова

 

21,5

5

Ванеса Цвяткова Годжанова

От мах – 80 т. за областта

50

6

Яница Миленова Енджова

 

32

 

ІІ.  ПО  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Проведена в СУ „В. Левски“ – гр. Стара Загора

  • Ивелин Стоянов Сургучев – 138 т. / от 183 т. мах. за областта / - 10 – то място

 

ІІІ.  ПО  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Проведена в СУ „В. Левски“ – гр. Стара Загора

1-во  място  в областта – Цвети  Боянова Пагелска   - 61, 5т.

5-то място – Ванеса Годжанова – 57.5 т.

12-то място – Георги Киров – 48.5 т.

От общо 27 участници

ІV.  „ЗНАМ И МОГА“

Проведена в ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора

 

ПОХВАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ!

УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЙТЕ И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ – ВИЖДАТЕ ИМАМЕ УСПЕХИ!

КОЛЕГИ, НАСЪРЧАВАЙТЕ СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ!

/Подробности в сайтовете на училищата, провели олимпиадите/

БЛАГОДАРЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОДКРЕПАТА!