160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

НОВЕНСКОТО ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОТ КРАЯ НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК

След Освобождението казанлъчани уреждат учебното дело, като откриват първоначалните училища  в четирите махали на града. Използват се старите сгради, намиращи се в черковните дворове, които са ремонтирани.

От месец юни 1879 г. учебното дело в Казанлък е под управлението на новия румелийски режим. Тъй като сградата е стара, приземна постройка, през 1892 г.  гражданите от махалата построяват нова сграда в двора на църквата „Св. Троица”, с 3 входа от север, запад и юг. От тогава училището носи името „Отец Паисий” и е първоначално.

Първият главен учител (директор) е Ст. Касев.

През 1900-1904 г. в училище „Отец Паисий“ провеждат практиката си  учениците от Казанлъшкото държавно педагогическо училище. А. Демирева вероятно е първата базова начална учителка.

През периода до 30-те год. на ХХ век главни учители са:

Д. Маников, Хр. Т. Нейчев, К. Клисуров, Никола Кешишев, Димитър Баяслиев, Георги Попов, които са и класни ръководители.

Начални учители са: Лула Михайлова, Гевгалов, Петър Бучаков, Мария Топузова, Райна Карагитлиева, Анка Клисурова, Мария Пенчева и Тодор Узунов.

Началото на учебната година започва от 1 септември и завършва през юни с годишни изпити.

От учебната 1931-1932 г. в продължение на 18 години главен учител (директор) на училището е Георги Попов, награден с орден „За гражданска заслуга“ V степен.

През септември 1931 г. в салона на Новенското училище се провежда административна училищна конференция от инспектора Иван Ялъмов.

Учителят Димитър Баяслиев от училището прочита реферат на тема: „Права и длъжности на училищните настоятели”.

 „През 1941 г. прекрачих прага на кварталното училище „Отец Паисий” с буквар и „Табла с калем” под мишница и станах ученик от първо отделение, учителка на което беше и щеше да ни учи четири години наред – уважаваната и обичана от всички деца – госпожа Катя Маркова.

В двора на Новенската църква се намираше старата, едноетажна сграда на училището. То бе с четири класни стаи, голямата учителска стая и стаята на „Байчето” – училищния прислужник бай Стоян, с доста тежка ръка за нашите хлапашки вратове и вечно затъкнатия в пояса му училищен звънец. Директор на училището беше господин Попов, безкрайно суров, неотстъпчив и педантичен, всяваше сред децата по-вече страх, отколкото обич и уважение. В класните стаи бяха наредени плътно обикновени дървени чинове за 30-40 деца. Черен, намазан с подово масло под, голямо сметало с черни и бели топки и още по-голяма черна дъска, на която ние никога не успявахме да достигнем горния край” .

Из спомените на военния лекар подполковник д-р Атанас Илов

В началото на 1944 г. (по време на Втората световна война) училището е евакуирано в с. Крън. Учебни занятия се водят 2-3 пъти седмично, като учениците спят, хранят се и учат в училището на селото.

През 1944-1945 г. за известно време училището е превърнато в казарма и в него са настанени съветски военни части, а учениците учат в Калпакчийското училище.

На тържествено общоградско тържество  през учебната 1945-1946 г. са приети в ДПО „Септемврийче“  първите пет пионери – Атанас Илов, Минчо Кацаров, Борис Байрактаров, Митко Минчев и Дончо Русевски.

От учебната 1951-1952 г. до януари 1953 г. директор на училището е Милчо Папурски. Учениците са 289.