160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Учителски колектив

 

 DSC_0275_800x533

 

Училищно ръководство

 DSC_5362_800x646

Мария Денчева Колева

Директор

 DSC_5355_800x534_1

Николина Георгиева Колева

Зам. Директор

DSC_3933

Венцислава Узунова

Гл.счетоводител

DSC_3918

 

Петя Тодорова Трифонова

ЗАС

 

Учители в начален етап

        DSC_3914_1

Костадинка Василева Тодорова  

Ст.учител начален етап

 

         DSC_3916

      Катерина Иванова Маринова      

Учител начален етап 

 

 

      DSC_3874

Бонка Георгиева Палова  

Ст.учител начален етап 

 

        DSC_3862

Щиляна Димитрова Кьосева

Учител начален етап 

              

         DSC_3912

      Христина Христова Цветанска      

Ст.учител начален етап 

 

  DSC_3900   

Татяна Иванова

Ст. учител начален етап 

        DSC_3877

        Милена Иванова Дончева             

Ст.учител начален етап 

 

         DSC_3872

      Мария Димитрова Димитрова    

Ст. учител начален етап 

 

       DSC_3881

        Владимира Руменова Ряпова       

Учител начален етап 

 


DSC_3897

Елена Бориславова Ботева

Учител по Английски език в начален етап

   


 
Учители в прогимназиален етап

 

Биляна Николаева Ковачева

         Учител по БЕЛ             

 DSC_3886

           Димитър Пашев           

Учител по БЕЛ

DSC_3883

Слава Стойнова Кискинова 

Ст. учител по Математика

 

DSC_3884

Гергана Николаева Мандевска 

Учител по Математика

 

DSC_3891

Ана Стефанова Чавдарова       

Ст.учител по Английски език

 DSC_3931

Гергана Стефанова Тенева       

Ст. учител по Физика и астрономия

 

DSC_3913

Рада Димитрова                         

Ст. учител по Биология и Химия

 

 

DSC_3887

Атанас Мяхов           

Ст. учител по История и цивилизации и География и икономика

                                

DSC_3892

Борислава Симеонова Минчева

Ст.учител по ИТ

 

 DSC_3905

Веселин Йокимов Шишков     

Учител  по ФВС

DSC_3871

               Деница Господинова Дохчева               

Учител по музика

 

 

DSC_3926 

Людмила Михайловна Стаматова

Учител по Изобразително изкуство

 

 

 

Учители ЦДО 

 

DSC_3888

Мирослав Генчев Чочев  

Ст.учител ГЦОУД начален етап  

 

 

 

 

 

 

 

 

Йорданка Сотирова 

Учител ГЦОУД начален етап 

 

 

 

 

 

 

 

Радостина Пламенова Пенева

Учител ГЦОУД начален етап 

 

 

DSC_3909

 

 Ст.учител ГЦОУД начален етап 

 

DSC_3910

Атанаска Иванова Георгиева 

Учител ГЦОУД начален етап 

DSC_3901

Даниела Стефанова Катанова

Учител ГЦОУД начален етап 

DSC_3908

Пенка  Тодорова Соколова

Учител ГЦОУД начален етап 

 

DSC_3925

Ивета Бонева Михалева

Учител ГЦОУД прогимназиален етап

 

 

 DSC_5353_600x800_1 

Зорница Господинова 

Учител ГЦОУД прогимназиален етап  

 

 DSC_5354_632x800

Пламен Караманов

Учител ГЦОУД прогимназиален етап   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ресурсен учител

DSC_3932

Татяна Стоянова Димитрова – Карастойкова   

 

Психолог

DSC_3928

Белла Моллова

 

Медицинска сестра

Таня Петрова

 

Помощен персонал

Димитрина Бресковска

 хигиенистка

Йовка Стефанова

 хигиенистка

Татяна Пенова

 хигиенистка

Ваня Златанова

 хигиенистка

Марчо Дончев

 поддръжка и огняр

Вълко Златев

 охранител