160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

КОВИД - 19

Правила за работа в условия на CPVID - 19 през учебната 2021 - 2022 г.  

Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен:

Заявление ОРЕС и декларация

ПРОЦЕДУРА ЗА ОРЕС

Работно време на канцеларията за подаване на заявления и декларации за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда: всеки работен ден от 08,30 ч. до 10,30 ч.