160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА КЕРА ДИМИТРОВА (1962-1971 г.)

Директор на новопостроеното училище е Кера Димитрова - творческа и всеодайна личност. По нейно предложение училището се преименува в основно училище „Свети Паисий Хилендарски“. За заместник-директор е назначен Георги Матанов, а  в последствие Елена Петкова.

Новата сграда е двуетажна и се състои от 8 класни стаи. Следващата учебна година е завършена западната част, включваща 12 нови учебни стаи.  

Четири години училището дели сградата с училището по сградостроение, което затруднява учебния процес.

През първата учебна година в новата сграда се учат 645 ученици и 2 групи полудневна детска градина. 

Благодарение на амбициозния директор и трудолюбивия педагогически колектив училището бързо заема водещо място в окръга и страната.

Учителите показват много добър педагогически опит.

Организираните школи за обучение при Кера Димитрова, Станка Дончева, Елена Петкова популяризират новостите в методиката на преподаване, като особено внимание се обръща на обучението по български език.

Ръководител е  на общоградската  школа с 30 начални учители.   Получава висока оценка за изнесените 10 открити уроци пред педагозите и на доклада за обобщения педагогически опит от Института за усъвършенстване на учителите,  гр. Стара Загора.

През учебната 1968-1969 г. Министерството на народната просвета обявява училището за провеждане на експериментален опит към Научно изследователския институт по образование „Акад. Тодор Самодумов“, гр. София на тема: „Оптимално управление на учебния процес и съзнателност и активност на учениците в този процес“.

Училището се превръща в център на положителен педагогически опит за Старозагорски окръг и за страната. Изнесени са десетки открити уроци, на които присъстващите инспектори от София и Стара Загора,  директори на училища дават висока оценка за педагогическото и методическото майсторство на учителите от начален и прогимназиален курс.

За високи резултати и успехи в учебно-възпитателната работа на 16.ІV.1971 г. учителският  колектив е награден с Диплом и Юбилеен златен медал от Министерския съвет, ЦК на Профсъюзите и ЦК на ДКМС.

„Получихме златен медал за добри резултати в учебно-възпитателната работа. Лично аз, като председател на училищната организация, ходих в София и получих тази висока награда, която беше връчена от другарката Нона Клисарова. Този момент беше много тържествен и незабравим за мен.“

Из спомените на Кръстина Иванова

Училището завоюва много награди  в извънкласна дейност.

Оперетата „Пролетта дойде“ спечелваПърво място в общоградския фестивал на сините връзки, подготвена с голямо майсторство от началните учителки Янка Александрова и Мария Бозукова.  За актьорите са направени специални костюми, а учителят  по музика Димитър Ходжев подпомага музикалното оформление.

„Ролята на пролетта се изпълняваше от Донка Станева – сега инженер в Кремиковци. Слънцето – беше моят син – Нечко Александров – сега ст. лейтенант в Божурище.  Вятърът беше Илиян Дончев, завършил висше образование в Ленинград – сега инженер в текстилен комбинат „Д. Благоев”.”

Из  спомените на  Янка Александрова – начален учител

Гордост за пионерската дружина са Невена Стефанова и Радушка Славчева, които през  учебната 1964- 1965 г. в конкурса „Многоъгълник на загадките“ заемат първите две места в страната.

„Завинаги ще остане в паметта ми конкурсът от в. „Септемврийче”, в който участвахме аз и Невена Стефанова (дружинен председател). Ние се представихме добре и се класирахме на състезание за София. Там аз взех Първа награда и ме изпратиха на лагер в Германия, а Невена се класира на Второ място и отиде на лагер в Кранево. Състезанието се предаваше по телевизията.“

Из спомените на Радушка Славчева, по-късно изявен учител по математика в Природоматематическа гимназия, гр. Казанлък

За отлична работа пионерската дружина „Зоя Космодемянская“ е наградена с Куйбишевското знаме.  (Сн.11)

ОУ „П. Хилендарски“ под ръководството на директора Кера Димитрова се налага като много авторитетно и престижно  не само в града и окръга, но и в цяла Южна България. То успешно продължава устрема на  Новенско общинско училище.

„Училищният  ред е здрав – е отбелязано в Летописната книга от Кера Димитрова. Учениците правят впечатление с външния си вид – момчетата с бели ризи, момичетата с по две бели панделки. Влиза се и се излиза от училище с песен.“

Учителите и учениците се гордеят с училището, първите, че работят в него, вторите, че  са възпитаници на едно от първите училища в града.