160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Извънкласни дейности

Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски".

 

Тържествено отбелязване на патронния празник и Деня на народните будители в ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

 

Провеждане на традиционния училищен турнир по футбол в ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

 

Проведен конкурс по случай Деня на народните будители

 

Отбелязване Европейския ден на спорта в ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

 

Тържествено отбелязване на Деня на Независимостта