160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

КИЛИЙНОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ НОВЕНСКАТА ЦЪРКВА "СВ. ТРОИЦА"

Началото на  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ започва от килийното училище, създадено към махленската църква  „Св. Троица“, построена през 1834 г. Изградената южно от църквата стая, в която живее клисарят, се превръща в килийно училище. Явни данни за това няма.

В събраните спомени от стари хора по случай 100 годишния  юбилей на църквата се споменава, че към нея е имало килийно училище, без да се посочва годината на създаването му.

В спомените си видния учител Димитър Душанов пише за наличието на килийно училище.

Спомените на дядо Георги Милчев Какачев потвърждават съществуването му, вече със сигурност през 1852-1853 г. 

   „Седем, осемгодишен тръгнах на училище. Учеше ни даскал Коста от с. Виден. Учехме  в Новенската махала, в клисарската стая, седнали на земята. Даскалът ни седеше до огнището и шиеше потури. Всеки от нас имаше паникида с написани славянски букви, които учехме една по една наизуст...Цял ден викахме: азе-азъ, беу-буки-ики, веди-иди-веди и пр. По обяд  даскалът  лягаше да спи. И ние бяхме длъжни да спим,  като  лягахме един до други и всеки служеше за възглавница на другаря си. На очите ни туряха  камъчета да не гледаме. Комуто паднеха камъчетата, ядеше бой. Бяхме около 30 деца. Цели 3 години учех  тая дълбока мъдрост – да прочитам по славянски,  без да мога да пиша. Да пиша се учих на пясък при даскал Тача в Калпакчийското училище”

 (В. „Искра”, К-к , бр.22, 1925, с. 2)

Началното ограмотяване започва с изучаване на буквите, които се изписват на дъсчица, намазана с восък, наречена „панакида“. По нея се усвояват буквените имена – аз, буки, веди, глаголи и т.н. След механичното заучаване на буквите  започва сричането.

Едновременно с четенето се упражнява и писането. За писане се използва и паче перо, натопено в мастило, направено от сварени сажди, узрял плод на бъз или от горени шикалки.

Освен на паникида азбуката, думите и цифрите се изписват на отделни дъски (таблици), които служат и като нагледни средства.

Като помагало при смятане се използва и сметалото, изработено от керамични пръстеновидни колелца.

Учениците не са задължени да посещават редовно заниманията.

През Коледните, Великденските празници и през сезоните с усилена земеделска работа  учениците се освобождават от занятия.

Обучението протича през шестте дни на седмицата, като в събота е до обяд.

Учебните занятия започват към 8:00-9:00 часа и привършват към 16:00-17:00 часа, с 2 часа почивка на обяд. Учениците взимат участия в църковните служби.

Килийното училище към  Новенската църква „Св. Троица“ е важен етап от летописа на ОУ „Св. П. Хилендарски“.