160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Заповед за дистанционно обучение в електронна среда в периода 13- 16 април 2020г.