160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Важно за учениците, които завършват основно образование!!!