160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Напомняме Ви, че на 15 май (сряда) от 12:00 ч. отваря системата за електронно кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.
ЛИНК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: https://schoolkn.uslugi.io/
При желание от Ваша страна училището предоставя възможност за подаване на електронно заявление и на място в образователната институция при следния график:
15 май (сряда) - от 12:00 ч. до 17:00 ч.
16 май (четвъртък) - от 8:00 ч. до 17:00 ч.
21 май (вторник) - от 8:00 ч. до 17:00 ч.
22 май (сряда) - от 8:00 ч. до 17:00 ч.
23 май (четвъртък) - от 8:00 ч. до 17:00