160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Тържествено отбелязване на Деня на Независимостта

В Деня на Независимостта, ученици от 5, 6 и 7 класове на ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Казанлък взеха участие в празничното честване. Водени от директора Мария Колева и учителя Веселин Шишков учениците си припомниха паметните думи на Княз Фердинанд l преди 112 години, когато Княжество България отхвърля категорично петвековното османско робство и става независимо и свободно.