160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Учителският колектив на ОУ "Свети Паисий Хилендарски" участва в проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж. Обучението се проведе на 6, 7 и 8 декември, 2019г. в Слънчев бряг, с което получихме по още 3 кредита и сме готови за предстоящото атестиране през 2020/2021 учебна година.