160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Преустановяване на учебните занятия

Уважаеми родители, ученици и учители, уведомяваме Ви, че със заповед на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички видове масови мероприятия до 29.03. 2020г. Предстои да бъде организирана дистанционна форма на обучение, за което ще Ви уведомим допълнително.