160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Коледната дарителска кампания

Коледни картички и сувенири бяха старателно изработени от учениците в начален етап на обучение по време на заниманията по интереси в ЦДО. С тях възпитаниците ни ще се включат в Коледната дарителска кампания, организирана от Община Казанлък и СНЦ „Бъдеще за децата", в подкрепа на родилното отделение към МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък.