160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Информация за състезанието "Европейско кенгуру" 23.03.2019 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че:

  1. Областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ е на 23 март 2019 г. от 11:00 до 12:30 ч. Той е за ученици от 1 до 7 клас, от ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък .
  2. Учениците подават заявление за участие по образец до 13.03.2019 год.
  3. Учениците от 4 клас ще се състезават в ППМГ „ Никола Обрешков“.
  4. Времето за работа е 90 минути.

5. В 10.30 учениците трябва да са заели местата си.
За учениците от други училища:

  1. Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище.
  2. Осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 15.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (за случаите от 1 до 10 ученици – един квестор, от 11 до 19 ученици – двама квестори).
  3. Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие и списък на учениците по класове, подали декларация за публикуване на резултатите и личните им данни, се изпращат от директора на изпращащото училище до директора на приемащото училище.