160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ 2023

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник. Нашето училище се присъедини към инициативата на „БГ Бъди активен“, #beactive, #SportWithoutWaste, #ESSD2023. Учениците ни взеха активно участие в различни спортни игри и състезания, изпълнени с позитивно настроение, смях и положителни емоции.