160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Информация за ситуацията в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък в условия на Ковид -19 през учебната 2020-2021г.

Уважаеми родители, към 23.11.2020 г. в училището няма официално регистриран случай на положителна проба за COVID – 19. Въпреки това в почивните дни беше извършена пълна дезинфекция на всички помещения в сградата на училището. 
Поддържа се постоянна връзка с РЗИ – Стара Загора и РУО – Стара Загора. При промяна в обстоятелствата ще ви информираме своевременно.
Пазете се! Бъдете здрави!