160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък
В кроса взеха участие ученици от начален и прогимназиален етап, които се състезаваха в две групи - I-III кл. и IV-VII кл.
Първите финиширали в групата I-III кл. са:
1. Габриел Димитров от 3 „б“ клас
2. Денис Агуш от 3 „б“ клас
3. Хрисия Ангелова от 3 „а“ клас
4. Христиана Джигова от 3 „а“ клас.
Първите финиширали в групата IV-VII кл.:
1. Теодор Кисьов от 7 „б“ клас
2. Александър Ангелов от 7 „в“ клас
3. Тихомир Йовчев от 7 „в“ клас
Първото финиширало момиче от същата група е Никол Живкова от 4 „а“ клас.
Поздравления за всички ученици, които се включиха в тази надпревара и благодарности за преподавателя по Физическо възпитание и спорт, г-н Веселин Шишков, за чудесната организация!
Специална благодарност на Районно управление на МВР - Казанлък за съдействието!