160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Важна информация за обявено място за ЗДУД

Уважаеми кандидати за длъжността "Заместник-директор, учебна дейност",

Информираме ви, че срокът за подаване на документи се удължава до 10.07.2024 г. Повече данни за необходимите документи може да намерите на страницата на РУО - Стара Загора и в Дирекция "Бюро по труда", гр. Казанлък.