160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Среща с гост-лектор от фирма "М+С Хидравлик", насочена към кариерното ориентиране на учениците

Вчера, на 8 март 2021 г., по инициатива на РУО – Стара Загора с учениците от шестите и седмите класове на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък се проведе среща с гост-лектор, насочена към кариерното им ориентиране. Целта беше учениците да се запознаят с различни професии, по-малко известни, но особено важни за бизнеса в региона.
Срещата се проведе във времето на Час на класа чрез образователната платформа Майкрософт Тиймс, тъй като шестите класове в момента се обучават присъствено, а седмите класове – в електронна среда от разстояние. Участие взеха общо 47 ученици от 6 клас и 41 от 7 клас.
Марин Маринов, директор на „Финанси и администрация“ в "М+С Хидравлик", гр. Казанлък, представи презентация за компанията. След като чуха историята на фирмата, бе представено видео за работния процес на изработка и сглобяване на изделията и замяната на ръчния труд с роботизация, статистика за работещите в компанията, видовете заемана длъжност и необходимите за това знания и образование. Учениците получиха сведения за партньорствата на фирмата с учебни заведения и подробна информация за дуалната форма на обучение.