160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Родителска среща

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че родителските срещи ще се състоят, както следва:

2 а,б кл. и 3 а,б кл. на 21.09 от 17ч.

4 а,б,в кл. и 5 а,б кл. на 23.09 от 17ч

6 а,б кл. и 7 а,б кл. на 24.09 от 17ч.