160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда от 3 ноември 2021г.

Уважаеми родители и ученици, информираме ви, че съгласно Заповед  № РД 09-3596/20.10.2021 г. на МОН, във връзка с достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 души от населението на общината, от утре, 3 ноември 2021 г., всички ученици преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Графикът на учебните часове ще бъде разпространен от класните ръководители.