160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Oбучение по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по ОП НОИР.