160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

"Лъвски скок" - инициатива, посветена на 148-та годишнина от гибелта на Васил Левски

В навечерието на 148-а годишнина от гибелта на най-обичания национален герой – Васил Левски – учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък организираха инициативата „Лъвски скок“. Получи се спортсменско състезание, с отлични постижения и прекрасно настроение. Включиха се 41 ученици от вторите и седмите класове. Нямаше загубили. Имаше само победители. Защото всеки скок ни приближаваше към волята на Апостола, че само с нашите собствени задружни сили ще сме равни с другите европейски народи.
Все пак имаше ученици, които показаха страхотни резултати:
Момчета VII клас
1. Константин Гунчев VIIа - 3,80 м
2. Никола Гаргов VIIа - 3,54 м
3. Илиян Ноев VIIб - 2,96 м
Момичета VII клас
1. Виктория Станчева VIIб - 2,52 м
2. Марина Иванова VIIб - 2,37 м
Момчета II клас
1. Николай Ангелов II б - 2,71 м
2. Емир Халил II а - 2,33 м
3. Васил Петков IIб - 2,01 м
Момичета II клас
1. Паула Славова IIа - 2,20 м
2. Теодора Петрова IIб - 2,1 1м
3. Николина Иванова IIа - 1,93 м
А ето и историята на прозвището на Васил Иванов Кунчев:
Според проф. Иван Унджиев по време на Първата българска легия в Белград: „... един ден легионерите излизат на упражнения пред едно старо турско укрепление. Доброволците имат за задача да прескочат широкия окоп на изоставената позиция. При това насипът е висок и задачата става още по-трудна. Момчетата се изпотрепват. Идва ред и на Левски. Той се отдръпва малко назад, засилва се и изведнъж прескача широкия окоп. Раковски е възхитен. „Това е левски скок!“ - извикал удивен той и поздравил бъдещия апостол за тази му ловкост. Не по-малко са удивени и неговите другари. Казаните от Раковски думи се подемат от легионерите и името Левски става прозвище на младия дякон...“