160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Конкурс Коледна украса

Коледната украса пред входа на училището спечели ГРАМОТА.

Изработена от учениците на ЦДО- групите на Іа, ІІв,ІІа, ІІ б с ръководители – Радостина Пенева, Антония Димитрова и класните ръководители Христина Цветанска и Владимира Ряпова