160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Информация относно столовото хранене през учебната 2020- 2021г.

Уважаеми родители,

През учебната 2020/2021 година столовото хранене в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък ще се осъществява по следния начин:

І. Закуска и обяд ще бъдат предоставяни от 16 септември 2020 г.

  1. Към настоящото съобщение прилагаме меню за обедното хранене за м. септември;
  2. Цената на един купон за обяд е 2,60 лв. с ДДС.

Меню за м. Септември 2020г.

ІІ. Купони могат да бъдат закупени по два начина:

  1. На място в училище:
  • за първата седмица могат да бъдат закупени на 11.09.2020 г. (петък) от 12,30 ч. до 13,30 ч. и на 14.09.2020 г. (понеделник) от 16,00 ч. до 17,00 ч.;
  • от 16.09.2020 г. купони могат да бъдат закупуване всеки учебен ден от 7,30 ч. до 8,30 ч. на входа на училището. Закупените купони важат за минимум от следващия ден. Всеки петък могат да бъдат закупувани за цялата следваща седмица.

 

  1. Онлайн: чрез уеб портал Smartercard.bg за зареждане на електронни купони (прилагаме ръководство за работа с портала).

 Ръководство за работа с уеб портала Smartercard.bg

С цел да се избегне струпването на ученици на едно място е изготвен график за ползване в столовата. Същият е съобразен и със седмичното разписание на учебните часове.