160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Група учители от ОУ " Свети Паисий Хилендарски" гр.Казанлък посетихме родното място на Паисий Хилендарски по повод деня на народните будители

На 31.10.2019 год. представителна група от учители посети родното място на Паисий Хилендарски, където участва в тържествата, посветени на будителя. Обменихме опит и идеи с учителите от училище „ Свети Паисий Хилендарски“ от този град.