160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

24 май 2022 г.

Празничното тържество в двора на училището в присъствието на много родители и на бивши учители, председателите на Обществения съвет и Училищното настоятелство - Марина Краевска и Снежина Пискова. Директорът Мария Колева награди инж. Борислава Минчева за дългогодишната ѝ работа като старши учител и за дейността ѝ по издигане авторитета на институцията. Отличени бяха и родителите, които съдействаха в условията на епидемична обстановка учениците да се завърнат в класните стаи (тествах като доброволци децата). Целият колектив поднесе цветя на паметника на Кирил и Методий в двора на Хуманитарна гимназия.
Кметът на общината награди инж. Борислава Минчева, старши учител по ИТ за цялостен принос в сферата на образованието, както и Николина Иванова от 3а клас за постигнати високи резултати през учебната година.