160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък
В периода 23 – 25 април ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък бе домакин на първата от серия срещи за сътрудничество и обмяна на иновации със 156 Обединено училище „Васил Левски“, гр. София. Дейността се реализира чрез Национална програма „Иновации в действие“ на Министерство на образованието и науката.
Останалите гости бяха представители на две неиновативни училище – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Горно Дряново, обл. Благоевград.
В рамките на посещението педагогическите специалисти наблюдаваха добри практики от дейностите и приложението на иновативния предмет „Грамотни и компетентни в ХХІ век“ в начален етап, който има за цел практическото приложение на изучаваното учебно съдържание и развива уменията на децата да работят в екип, търсейки решения на проблем, да формират умения да планират, организират и проучват.
По време на мобилността педагогическите специалисти се запознаха с учебната и проектна дейност в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. Бяха поздравени от Вокалната група и Барабанния оркестър. Гостите имаха възможност да наблюдават открити уроци във втори, трети и четвърти класове. Останаха особено впечатлени от показаното, като споделиха, че то се постига само с ежедневна добра работа.
Учениците от 2.а клас с кл. ръководител Христина Цветанска драматизираха приказката „Галена Богданка“. Възпитаниците на г-жа Катерина Маринова от 3.а клас демонстрираха работата си по създаването на книжка с приказки в хартиен и електронен вариант, а учениците от 4.а клас с класен ръководител Костадинка Тодорова представиха извършените до момента дейности по изработване на вестник, посветен на известни личности от Казанлъшкия край, юбилея на училището, успехите на учениците.
Гостите бяха единодушни, че НП „Иновации в действие“ създава работещи връзки между училищата, дава решения и идеи за промяна, за преодоляване на предизвикателства. Увеличава възможностите и желанията за обмен на нововъведения, условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.