160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Учителски колектив

Училищно ръководство

 

Мария Денчева Колева

Директор

 

Николина Георгиева Колева

Зам. Директор

DSC_3933

Венцислава Узунова

Гл.счетоводител

DSC_3918

 

Петя Тодорова Трифонова

ЗАС

 

Учители в начален етап

        DSC_3914_1

Костадинка Василева Тодорова  

Ст.учител начален етап - 1"а"кл

 

         DSC_3916

      Катерина Иванова Маринова      

Учител начален етап - 1"б"кл.

 

 

      DSC_3874

Бонка Георгиева Палова  

Ст.учител начален етап - 2"а"кл

 

        DSC_3909

     Иван Христов Маджаров               

Ст.учител начален етап - 2"б"кл.

 

         DSC_3912

      Христина Христова Цветанска      

Ст.учител начален етап - 3"а"кл.

 

      DSC_3906

          Димитър Петков Димитров          

Ст.учител начален етап - 3"б"кл.

 

        DSC_3877

     Милена Иванова Дончева             

Ст.учител начален етап - 4"а"кл.

 

         DSC_3872

      Мария Димитрова Димитрова    

Ст. учител начален етап - 4"б"кл.

 

       DSC_3881

        Владимира Руменова Ряпова       

Учител начален етап - 4"в"кл.

 


DSC_3897

Елена Бориславова Ботева

Учител по Английски език в начален етап

   


 
Учители в прогимназиален етап

DSC_3917

Ценка Христова Коева 

           Ст.учител по БЕЛ             

Кл.ръководител на - 6"а"кл.

 DSC_3886

           Димитър Пашев           

Учител по БЕЛ

Кл.ръководител на - 7"а"кл.

DSC_3883

Слава Стойнова Кискинова 

Учител по Математика

 

DSC_3884

Гергана Николаева Мандевска 

Учител по Математика

 

DSC_3891

Ана Стефанова Чавдарова       

Ст.учител по Английски език

Кл.ръководител на 6"б"кл.

 DSC_3931

Гергана Стефанова Тенева       

Ст. учител по Физика и астрономия

 

DSC_3913

Рада Димитрова                         

Ст. учител по Биология и Химия

Кл.ръководител на 5 "а" кл.

 

DSC_3887

Атанас Мяхов           

Ст. учител по История и цивилизации и География и икономика

               Кл.ръководител на 5"б"кл.                    

DSC_3892

Борислава Симеонова Минчева

Ст.учител по ИТ

Кл.ръководител на 7"б"кл.

 DSC_3905

Веселин Йокимов Шишков     

Учител  по ФВС

DSC_3934

               Станчо Павлов Станчев               

Ст.учител по музика

 

 

DSC_3926 

Людмила Михайловна Стаматова

Учител по Изобразително изкуство

 

 

 

Учители ЦДО 

 

DSC_3888

Мирослав Генчев Чочев  

Ст.учител ЦДО начален етап - 1"а" кл.

DSC_3900

Татяна Иванова

учител ЦДО начален етап 1"б"кл.

DSC_3871

Деница Господинова Дохчева

учител ЦДО начален етап - 2"а"кл.

 

DSC_3862

 

Щиляна Димитрова Кьосева

учител ЦДО начален етап 2"б"кл.

DSC_3910

Атанаска Иванова Георгиева 

учител ЦДО начален етап - 3"а" кл.

DSC_3901

Даниела Стефанова Катанова

учител ЦДО начален етап 3"б"кл.

 DSC_3879

Христина Иванова Келчева

Ст. учител ЦДО начален етап - 4"а" кл.

DSC_3908

Пенка  Тодорова Соколова

Учител ЦДО начален етап 4"б"кл.

 

 

 

 

 

 

 

Радостина Пламенова Пенева

учител ЦДО начален етап 4"в" кл.

 

DSC_3925

Ивета Бонева Михалева

учител ЦДО прогимназиален етап - 5 "а","б" кл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Биляна Николаева Ковачева

    учител ЦДО прогимназиален

етап - 6"а","б"кл.

 

Ресурсен учител

DSC_3932

Татяна Стоянова Димитрова – Карастойкова   

 

Психолог

DSC_3928

Белла Моллова

 

Медицинска сестра

Радка Пондева

 

Помощен персонал

Димитрина Бресковска

хигиенистка

Йовка Стефанова

хигиенистка

Татяна Пенова

хигиенистка

Ваня Златанова

хигиенистка

Марчо Дончев

поддръжка и огняр

Ботьо Михайлов

охранител