160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Учителски колектив

Цветолина Кънчева Цветкова -Директор Николина Георгиева Колева –  зам. директор
Ценка Христова Коева –  Ст.учител по БЕЛ Румяна Петрова Василева – Ст.учител по Математика
Борислава Симеонова Минчева -Ст.учител по ИТ Ана Стефанова Чавдарова –  Ст.учител по Английски език
Веселин Йокимов Шишков – Ст.учител  по ФВС  Рада Димитрова – Ст. учител по Биология и Химия
Росен Бакалов – учител по Изобразително изкуство Станчо Павлов Станчев – ст.учител по музика
Мария Димитрова Димитрова -Ст.учител начален етап Милена Иванова Дончева – Ст.учител начален етап
Владимира Руменова Ряпова –  учител начален етап Катерина Иванова Маринова -учител начален етап
Костадинка Василева Тодорова – Ст.учител начален етап Бонка Георгиева Палова – Ст.учител начален етап
Иван Христов Маджаров – Ст.учител начален етап Димитър Петков Димитров – Ст.учител начален етап
Димитър Пашев –  учител по Български език и литература Христина Христова Цветанска – Ст. учител начален етап
Ирина Николаева Чалъкова – Ст.  учител ЦДО Мирослав Генчев Чочев  – учител ЦДО
Цветомира Георгиева Цонева –  учител ЦДО Ивета Бонева Михалева -учител ЦДО
Биляна Ковачева - учител ЦДО Деница Господинова Дохчева – учител ЦДО
Христина Келчева - учител ЦДО Пенка Соколова – учител ЦДО
Татяна Димитрова - юител ЦДО Татяна Стоянова Димитрова – Карастойкова – ресурсен учител
Aнтония Цветкова Димитрова – учител ЦДО Атанас Мяхов – ст. учител по История и цивилизации и География и икономика
Радостина Пенева – учител ЦДО Радка Пондева - м. сестра
Атанаска Цветкова Димитрова – учител ЦДО  
Белла Моллова – психолог  
Венцислава Узунова -Гл.счетоводител  
Петя Тодорова Трифонова –  ЗАС  
Помощен персонал  
Димитрина Бресковска – хигиенистка  
Йовка Стефанова – хигиенистка  
Татяна Пенова – хигиенистка  
Ваня Златанова - хигиенистка  
Марчо Дончев – поддръжка и огняр  
Охранител - Васил Арсенов