160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Mедали и награди от отлично представяне

Медали от състезанието "Моята родина" I КРЪГ  2020г.

Ванеса Цвяткова Годжанова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

7

за златен медал

Огнян Миленов Андонов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

7

за  много добро представяне

Божидара Тодорова Деребеева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за бронзов медал

Ава Тодорова Мирчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Любослава Пламенова Андреева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Александър Русев Ангелов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Йоана Йовкова Ганчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Валентина Красимирова Бонева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

4

за бронзов медал

Александър Мирославов Чочев 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

    за златен медал

Николина Милкова Иванова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

     за златен медал

Симона Йовчева Колева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

    за златен медал

Надежда Галинова Кънчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

      за златен медал

Александър Цанков Цветански

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за златен медал

Теана Петкова Азманова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

       за златен медал

Рая Георгиева Георгиева 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за много добро представяне

Мариела Деянова Танева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за много добро представяне

Кристияна Иванова Гудова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Делян Руменов Трифонав

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Моника Йорданова Митева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Антония Иванова Иванова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Паула Добринова Славчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за отлично представяне

Пламена Стоянова Иванова 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Даяна Николаева Найденова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Риана Иванова Богданова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Христо Христов Манолов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Дария Руменова Русева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за отлично представяне

Десислава Христова Дечева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за отлично    представяне

Десислава Делян Дренска

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

       за отлично представяне

Звезделин Звезделинов Илиев

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

      за отлично представяне

Янимира Миленова Тинева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

4

     за отлично представяне

 

 

Владимир Ален Русев

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

   за сребърен медал

Мегън Миленова Шокова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

   за сребърен медал

 

МЕДАЛИ ОТ МОЯТА РОДИНА  2 КРЪГ – 2020 Г.

Общо :  7 златни,  2 сребърни и 6 бронзови

  

Ванеса Цвяткова Годжанова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

7

за златен медал

Огнян Миленов Андонов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

7

за  много добро представяне

Божидара Тодорова Деребеева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за бронзов медал

Ава Тодорова Мирчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Любослава Пламенова Андреева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Александър Русев Ангелов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Йоана Йовкова Ганчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за бронзов медал

Валентина Красимирова Бонева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

4

за бронзов медал

Александър Мирославов Чочев 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

    за златен медал

Николина Милкова Иванова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

     за златен медал

Симона Йовчева Колева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

    за златен медал

Надежда Галинова Кънчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

      за златен медал

Александър Цанков Цветански

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за златен медал

Теана Петкова Азманова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

       за златен медал

Рая Георгиева Георгиева 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за много добро представяне

Мариела Деянова Танева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за много добро представяне

Кристияна Иванова Гудова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Делян Руменов Трифонав

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Моника Йорданова Митева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Антония Иванова Иванова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

за много добро представяне

Паула Добринова Славчева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

за отлично представяне

Пламена Стоянова Иванова 

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Даяна Николаева Найденова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Риана Иванова Богданова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Христо Христов Манолов

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

за отлично представяне

Дария Руменова Русева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за отлично представяне

Десислава Христова Дечева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

2

     за отлично    представяне

Десислава Делян Дренска

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

       за отлично представяне

Звезделин Звезделинов Илиев

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

      за отлично представяне

Янимира Миленова Тинева

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

4

     за отлично представяне

 

 

Владимир Ален Русев

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

1

   за сребърен медал

Мегън Миленова Шокова

Казанлък

ОУ "Свети Паисий Хилендарски"

3

   за сребърен медал

 

 

Медали от минали състезания "Моята родина"

Ава Тодорова Мирчева - златен медал
Александър Русев Ангелов - златен медал
Ванеса Цвяткова Годжанова - златен медал
Ивелин Стоянов Сургучев - златен медал
Десислава Делян Дренска - сребърен медал
Александър Цанков Цветански - сребърен медал
Теана Петкова Азманова - бронзов медал
Христо Христов Манолов - бронзов медал
Янимира Миленова Тинева - бронзов медал
Валентина Красимирова Бонева - бронзов медал
Георги Петров Киров - бронзов медал
Пламен Иванов Хаджиев - участие
Христо Михайлов Димитров - участие
Дария Руменова Русева - отлично представяне
Риана Иванова Богданова - отлично представяне
Даяна Николаева Найденова - отлично представяне
Елица Костадинова Цекова - отлично представяне
Димитър Димитров Петков - отлично представяне
Пламена Стоянова Иванова - отлично представяне
Кристиян Стефанов Орозов - отлично представяне
Мегън Миленова Шокова - отлично представяне
Йоана Йовкова Ганчева - отлично представяне
Пламен Петков Петков - отлично представяне
Дилян Руменов Трифонов - отлично представяне
Антония Иванова Узунова - отлично представяне
Моника Йорданова Митева - отлично представяне
Звезделин Звезделинов Илиев - отлично представяне
Мелина Марева Старчева - отлично представяне
Зеррин Мустафа Челик - много добро представяне
Кристияна Иванова Гудова - много добро представяне
Любослава Пламенова Андреева - много добро представяне
Симона Георгиева Бандармалиева - много добро представяне
Яни Георгиев Георгиев - много добро представяне
Люба Ясенова Златанова - много добро представяне
Вълкан Митков Вълканов - много добро представяне
Огнян-Антоний Миленов Андонов - много добро представяне
Ивайло Бояджиев - бронзов медал
Александър Цветански - сребърен медал

"Математика без граници" 2020 г.

Александър Чочев - бронзов медал 

 

"Перперикон" 2020 г.
Мирела Колева - второ място