160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Работа по проекти

  • Проект "Подкрепа за успех"

 -   4 групи за допълнително обучение по БЕЛ с ръководители Христина Цветанска, Д.Димитров, Ценка Коева

 -   Занимания по интереси - Катерина Маринова по математика и Елена Ботева - театрално студио на английски език.

 
  • Проект " Образование за утрешния ден" - 1 група за дигитални компетентности базови с ръководител Борислава Минчева

 

  • Национални програми:
-   НП " Без свободен час"
-   НП" Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
-   НП "ИКТ в образованието" за изграждане на безжична мрежа, заплащане на интернет, електронен дневник
-   Участвахме в проект за Иновативно училище с въвеждане на нов предмет графичен компютърен дизайн в 3 а клас.
 
  • Занимания по интереси
-   "Климатът и аз" съвместно с Национален доверителен еко фонд.-Рада Димитрова
-   "Математиката лесна и интересна" - Костадинка Тодорова
-   " Обичам да смятам" - Милена Дончева
-   " Изготвяне на презентации" - Борислава Минчева
-    Шахмат - Димитър Пашев