160 години ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
град Казанлък

Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски".

Днес в ОУ "Свети Паисий Хилендарски" успешно се проведе тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи. С цел предотвратяване струпването на много хора предвид ситуацията, учениците бяха разделени на две групи, като първо бяха евакуирани тези от начален етап, а часове по-късно и прогимназиален етап.

Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 1Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 2Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 3Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 4Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 5Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 6Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 7Успешно проведено тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ "Свети Паисий Хилендарски". - Изображение 8